Hřebčín - Chladnokrevné a telokrevné plemena koní Shagya Arab, Norik

HŘEBČÍN JENÍKOV – NEJVĚTŠÍ CHOV Koní plemen NORIK A SHAGYA ARAB V ČR

HŘEBČÍN JENÍKOV U HOŘIC V PODKRKONOŠÍ

Hřebčín Jeníkov v.o.s. se datuje od roku 1992. Bylo nakoupeno základní stádo norických klisen v počtu 35 ks. Zároveň byly odkoupeny dvě shagya arabské klisny z chovu Národního hřebčína v Topolčiankách. Tím byl dán základ chovu norických a shagya-arabských koní v Hřebčíně Jeníkov. V pozdějších letech byli nakoupeni plemenní hřebci – 3225Koheilan I-CZze Slovenska a 657 Tango-Vulkán z Rakouska a to především z důvodu rozšíření krevní základny klisen. V současné době jsou stáda obou plemen největším soustředěným chovem v ČR. Hřebčín disponuje zhruba 160 ha zemědělské půdy, která slouží především k zajištění krmivové základny. Koně všech věkových kategorií jsou po celé pastevní období nepřetržitě na pastvinách, což je nezbytným předpokladem zdravého odchovu a jejich velmi dobrého zdravotního stavu.

stado_30
Stádo norických klisen

 

ČLENSTVÍ VE SVAZU CHOVATELŮ SHAGYA ARABA V ČR

Hřebčín Jeníkov je jedním ze zakládajících členů Svazu chovatelů Shagya arabů v České republice. Svaz je uznané chovatelské sdružení pověřené Ministerstvem zemědělství ČR k vedení plemenné knihy a je garantem úrovně chovu tohoto plemene. Svaz je členem ISG – mezinárodní sdružení zastřešující toto plemeno v Evropě. Svaz pořádá každoročně od roku 1993 národní přehlídku chovných koní. Posuzovateli jsou zahraniční funkcionáři výše zmíněného svazu – ISG. Hřebčín Jeníkov se také prezentuje na těchto chovatelských přehlídkách.

www.shagyaarab.org

shagya arab zapis_tb_02 shagya arab_Samota_tb_02
Zápis shagya arabských klisen z našeho chovu do plemenné knihy 10.9.2011. XVIII. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab v hřebčinci v Písku v roce 2010 klisna Samota CZ-Sh-A-311 získala v kategorii 4 letých plemenných

 

ČLENSTVÍ VE SVAZU CHOVATELŮ N, SN a ČMB

Hřebčín Jeníkov se podílel na založení svazu chovatelů chladnohrevných koní založeného v r. 1995 ve Slatiňanech. Chovatelská veřejnost se rozhodla, že chov chladnokrevných koní se bude dále ubírat v podobě samostatných plemen norik (N), slezský norik (SN) a českomoravský belgik (ČMB). Dnes chovatele těchto koní sdružuje “Svaz chovatelů norika, slezského norika a českomoravského belgika v ČR”

www.schchk.cz

Zastřešuje je ASCHK ČR. Na jejich stránkách je online přístupná plemenná kniha

www.aschk.cz

Hřebčín Jeníkov se při svém založení rozhodl chovat noriky. V dnešní době je se svým základním stádem matek v počtu cca 20 klisen největším soustředěným chovem noriků v ČR. Hřebčín Jeníkov se pravidelně účastní

Noric Beseda Pardubice_tb_02 Noric Raketa Pardubice_tb_02
Klisna 43/357 Beseda- vítězka Národního šampionátu norických klisen r. 2012 Klisna 43/492 Raketa – vítězka Národního šampionátu norických klisen r. 2014

 

PLEMENA KONÍ V NAŠEM CHOVU
NORIK A SHAGYA ARAB

NORIK JE KŮŇ VHODNÝ PRO PRÁCI V ZEMĚDĚLSTVÍ I V LESE, REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ V SEDLE, KOČÁROVÉ ZÁPŘEŽE I PRO HIPOREHABILITACE

Norický kůň dostal jméno podle římské provincie Noricum, která se rozprostírala na území dnešních alpských zemí. Zde byl tento kůň využíván v horském zemědělství a pro transport v obtížně dostupném horském terénu.
Chovným cílem tohoto plemene je chladnokrevný kůň, dospívající v 3 letech stáří, středně velkého až velkého obdélníkového rámce s dobrým osvalením. Hlava těžší, mohutná, s výrazným okem, krk středně vysoko nasazený s mírně výrazným kohoutkem, lopatka dobře úhlovaná, prostorný středně hluboký, delší oválný hrudník se středně dlouhou volnější horní linií, středně dlouhá pevná bedra, mohutná středně široká a dlouhá mírně štěpená a svažitá záď. Fundament silný, kostnatý, suchý s menším výskytem rousů. Kopyta pružná, pevná, dobře utvářená. Norik má klouby méně výrazné s náznakem lymfatičnosti, spěnka krátká, pevná. Norik je pracovitý a dobře ovladatelný, přiměřeného temperamentu, dobrého charakteru, dobře živitelný, pohyblivý se středně prostornými chody. Minimální KVH při zápisu do plemenné knihy je u klisen 155 cm a u hřebců 156 cm.
Menší váha norika a vyšší temperament zajišťují větší pohyblivost a činí ho tak nejvhodnějším pro práci v náročných kopcovitých terénech, kde může podat maximální výkon. Je odolný vůči nepřízni počasí, konstitučně tvrdý, s dobrým charakterem a ochotou k práci. Využití tohoto plemena se nachází při práci v lese a je vhodný pro práci v zemědělství, pro rekreační turistiku, do kočárové zápřeže i pro hiporehabilitaci.

SHAGYA ARABOVÉ – KONĚ VHODNÍ PRO JEZDECKÝ SPORT, ZVLÁŠTĚ PRO ENDURANCE

Shagya arab je původní kmen arabského koně, který je od r. 1987 uznán jako speciální čistokrevné plemeno. Dříve byl označován jako čistokrevný arabský kůň, anebo jako orientální polokrevník. Systematická plemenitba sahá hluboko do minulosti, toto rodokmenové plemeno je pouze o 23 let mladší než anglický plnokrevník. Chovem arabských koní se zabývaly především rakouskouherské hřebčíny Bábolná a Radovec. Mezi chovanými kmeny arabských koní však jeden nápadně vynikal, byl to kmen Shagya. Linii Shagya založil arabský hřebec Shagya narozený r.1830 v Sýrii, který byl od beduínů zakoupen pro hřebčín Bábolna.
V současnosti v České republice sdružuje chovatele Shagya-araba Svaz chovatelů Shagya-araba. Je chován na podkladě 21 rodin a chov ovlivňuje 11 linií hřebců. Shagya-arab v rodokmenu ve 4. generaci ze 16 předků nesmí mít více než 9 arabských plnokrevníků (ostatní musí směřovat k příslušným rodinám). Plemeno Shagya arab se má svým zevnějškem znatelně lišit od arabského plnokrevníka ve velikosti, typu i rámci. Shagya má být pohledný avšak většího rámce, vyvážený s výrazem ušlechtilosti, s dobře tvarovaným krkem, nápadnou horní linií, dlouhou zádí a vysoko neseným ocasem. Končetiny mají být kostnaté v kloubech suché. Velký význam je kladen na prostornou, elastickou a korektní mechaniku pohybu v kroku, klusu i ve cvalu. Toto plemeno se vyznačuje tvrdostí, odolností a vytrvalostí. Je to všestranné rodokmenové plemeno. Klisny jsou zařazovány do HPK s min. KVH 152 cm a obvod holeně 18,5 cm; hřebci do HPK od 154 cm a obvod holeně 20cm.
V dnešní době je plemeno Shagya arab využíváno ve všech disciplínách jezdeckého sportu, ale nejvíce ve vytrvalostním ježdění (endurance).

shagya arab_02 shagya arab Kapka_tb2
 Valach OB3-19-Sh Valda XXI. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab v hřebčinci v Tlumačově v r. 2013 , klisna Kapka CZ–Sh–A-250  získala v kategorii 8-11 letých plemenných klisen 2. místo


Kategorie: hřebčín Jeníkov, plemena koní, chladnokrevní koně, hřebčín, plemena koní norik, plemena koní Shagya arab