Hřebčín - Chladnokrevné a telokrevné plemena koní Shagya Arab, Norik

HŘEBČÍN JENÍKOV ŠKOLNÍM PODNIKEM STŘEDNÍ ŘEMESLNÉ ŠKOLY V JAROMĚŘI – OBOR KOVÁŘ-PODKOVÁŘ JIŽ OD R. 2004

Nedílnou součástí péče o koně je i úprava kopyt, která je hlavní náplní žáků učebního oboru kovář-podkovář. V současné době jako jediné učiliště v naší republice tento obor vyučuje Střední škola řemeslná Jaroměř. Pravidelně každým rokem otevírá skupinu cca deseti žáků, kteří se chtějí vyučit tomuto krásnému a kouzelnému řemeslu. Pod vedením učitele odborného výcviku se žáci této školy pravidelně starají o korekturu kopyt a paznehtů všech chovaných hospodářských zvířat v hřebčíně. Výjimkou nejsou hříbata ani plemeníci. Nezanedbání úpravy kopyt je ve vývoji koně to nejdůležitější.

 podkovar_01_02  podkovar_02_02
Korektura – rašplování kopyta Připalování podkovy

 

V hřebčíně nachází uplatnění i obor opravář zemědělských strojů. Žáci tohoto oboru se starají o opravy a údržbu mechanizace. Největší díl však zůstane na kovářích. I v dnešní době je zapotřebí ráfovat kola, okovat oje, váhy, chomouty a provést základní opravářské práce přímo na dvoře. Bohužel toto ani v dnešní době jiný řemeslník nezvládne.

Střední řemeslná škola v Jaroměři zajišťuje i další vzdělávání v oboru kovář – podkovář. Umožňuje získat osvědčení o podkovářské zkoušce, která je nezbytná. Opět všichni frekventanti těchto kurzů absolvují praxi v našem hřebčíně.

http://www.podkovar-kysilka.cz/kovarstvi.html
http://www.kovari.org/
http://skola-jaromer.odnas.cz/