Hřebčín - Chladnokrevné a telokrevné plemena koní Shagya Arab, Norik

NORIK – STŘEDNĚ TĚŽKÝ CHLADNOKREVNÍK, PRACOVITÝ, POHYBLIVÝ A DOBŘE OVLADATELNÝ

NORICKÝ KŮŇ V HISTORII

Norický kůň dostal jméno podle římské provincie Noricum, která se rozprostírala na území dnešních alpských zemí. Zde byl tento kůň využíván v horském zemědělství a pro transport v obtížně dostupném horském terénu. Toto účelové využívání vyžadovalo průběžnou selekci na zdravého, středně těžkého chladnokrevníka s dostatečně silnou kostrou a klouby, korektními chody při zachování ovladatelnosti, chodivosti a vytrvalosti.

Do českých zemí tito koně začali pronikat v souvislosti s existencí „solné stezky“, kdy spřežení formanů byla tvořena především norickými hřebci, kteří byli příležitostně využíváni v plemenitbě. První plemeníci byli do českých zemí přiděleni r.1868 ze Salzburgu. K největšímu rozšíření tohoto plemene došlo v jižních Čechách a na severní Moravě.Ve Slezsku vedla selekce a specifické podmínky ke vzniku rázu „Slezského norika“. V období let 1972-1992 byli uváděni všichni chladnokrevní hřebci v oficiálních seznamech hřebců jen jako chladnokrevníci /bez plemenné příslušnosti/. Příčinnou tohoto stavu byla pravděpodobně skutečnost, že právní normy z této doby nerespektovaly reálný stav tj. existenci čistokrevných populací chladnokrevných koní. V r.1991 z podnětu nově vznikajících chovatelských svazů byla provedena opětovně specifikace a charakterizace čistokrevných populací chladnokrevných koní chovaných na území ČR a byla zakotvena do zákonných norem. Byly zpracovány chovné programy a řády plemenných knih.

noric_hela_02 noric_dyje_02
Norická klisna 43/472  Hela Norická klisna 43/488  Dyje

CHOV NORIKŮ

V řádu PK norického koně se uvádí, že je to chladnokrevné plemeno chované na podkladě čisté norické krve pocházející z importů originálních norických hřebců a to především:2934 Hubert Nero IX, 2693 Schrempf Diamant, 1542 Nero Diamant VI, 1747 Neuwirth Diamant IX, 2500 Ritz Vulkan VIII, 2694 Fusch Vulkan XI, 1350 Streiter Vulkan. Chovným cílem norika je chladnokrevný kůň, na výše uvedeném základě, dospívající v 3 letech stáří, stř.velkého až velkého obdélníkového rámce s dobrým osvalením. Hlava těžší, mohutná, s výrazným okem, krk středně vysoko nasazený s mírně výrazným kohoutkem, lopatka dobře úhlovaná, prostorný stř. hluboký, delší oválný hrudník se stř. dlouhou volnější horní linií, stř.dlouhá pevná bedra, mohutná stř. široká a dlouhá mírně štěpená a svažitá záď. Fundament silný, kostnatý, suchý s menším výskytem rousů. Kopyta pružná, pevná, dobře utvářená. Klouby méně výrazné s náznakem lymfatičnosti, spěnka krátká, pevná.

noric tango_02 noric neugot_02
Plem. hřebec 657 Tango – Vulkán 1.r. Plem. hřebec 444 Neugot I-20

VLASTNOSTI NORICKÝCH KONÍ

Norik má být pracovitý a dobře ovladatelný, přiměřeného temperamentu, dobrého charakteru, dobře živitelný, pohyblivý se stř. prostornými chody. Minimální KVH při zápisu do plemenné knihy je u klisen 155 cm a u hřebců 156 cm. Menší váha norika a vyšší temperament zajišťují větší pohyblivost a činí ho tak nejvhodnějším pro práci v náročných kopcovitých terénech, kde může podat maximální výkon. Je odolný vůči nepřízni počasí, konstitučně tvrdý, s dobrým charakterem a ochotou k práci. Těžiště jeho využití se nachází při práci v lese a je vhodný pro práci v zemědělství, pro rekreační turistiku, do kočárové zápřeže i pro hiporehabilitaci.

Kategorie: norik, norický kůň